PhDr. Pravoslav Kneidl
ODBORNÉ A VĚDECKÉ PRÁCE, POJEDNÁNÍ       ODKAZY   
PhDr. Pravoslav KNEIDL ( 12.1.1927 - 4.11.2003 ), knihovník, knihovědec, bibliograf, literární historik, specialista v oboru knižní kultury.
Během a po studiích na Filozofické fakultě Karlovy univerzity se podílel při budování expozice Památníku národního písemnictí (PNP) v Praze na Strahově.
V letech 1955-64 působil v knihovně Národního muzea jako vedoucí oddělení zámeckých knihoven a založil souborný katalog těchto knihoven; organizačně řídil budování Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou. Obnovil soutěž Nejkrásnější knihy roku (od 1965). V letech 1964 - 74 vedoucím Strahovské knihovny PNP.
V letech 1990 - 92 ředitelem Památníku národního písemnictví. V letech 1995 - 2003 předseda Spolku českých bibliofilů. Redigoval sborníky Strahovská knihovna (1966 - 1990, 21 ročníků).

CNW:Counter