Odborné a vědecké práce:

Muzeum knihy ve státním zámku a klášteře Žďár nad Sázavou. Katalog. Praha, Národní muzeum, 1958, 207s., 16 příloh.

Časopis Národního muzea 1827 - 1956. Rejstřík 125 ročníků muzejního časopisu (ve spolupráci s M. Svrčkem a V. Břeňovou). Sv. I. Systematický seznam. Sv. II. Jmenný seznam. Praha, Národní muzeum, 1961 a 1963. I. sv. 48,400 s., sv. II. 368 s.

Teatrália zámecké knihovny z Radenína. Sv. I. -II. Praha, Národní muzeum, 1962 - 63. I. sv. 30, 446 s., 10 příl., II.sv. 450 s.

Spis o nových zemích a Novém světě. Faksimile a výklad plzeňského tisku Mikuláše Bakaláře z roku 1506. Praha, PNP, 1981, 189 s., 13 obr. příl.

Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písníček. Praha,Odeon, 1983, 340 s. včetně 263 obraz.příl.

Historie o synu švédského krále a české paní. Praha, PNP a Spolek českých bibliofilů (SČB), 30 s. s devíti dřevoryty Zdeňka Mézla.

Vimperská tiskařská tradice 1484 - 1984. Praha, Československý spisovatel, 1984, 56 s. s 35 obraz. příl.

Stříbrná Skalice. Z minulosti a přítomnosti. Vydal Místní Národní výbor ve Stříbrné Skalici, 1985, 87s., 38 obraz.příl.

Počátky sběratelství a strahovský kabinet kuriozit. Praha, PNP, 1989, 77s., 31 obraz.příl.

Zrození knihtisku. Ve znamení vynálezů a strojů. Kniha ve službě národnímu obrození a vědě. Umění moderní knižní tvorby. In: Česká kniha v proměnách staletí (red. M. Bohatcová). Praha, Panorama, 1988, 229 s., obraz.příl.

Prager Jahre deutschsprächiger Autoren. Übersetzung Eva Pátková (Praha), Verlag Prager Edition 2003, 266s, ilustrace v textu.

O historii a fondech Strahovské knihovny. In: P. Kneidl - A.Rollová - P.Preiss: Strahovská knihovna Památníku národního písemnictví. Praha. PNP, 1988, 58 s., obr. příl.

Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven od roku 1918. In: J.Cejpek - I. Hlaváček - P.Kneidl: Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin. Praha, Univ. Karlova - Nakl. Karolinum 1996, 54s., 2 vyd. 2002.

Senefelder a litografie. Dobruška, nakl. Nový Hrádek, 1997, 94 s., obr. přílohy.

Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha, Pražská edice, 1997, 251 s. Německé vydání v tisku.

Z historie evropské knihy. Po stopách, knih, knihtisku a knihoven. Praha, Svoboda, 1989, 144s., ilustrace v textu.

Z historie české knihy. Po stopách knih, knihtisku a knihoven. Rkp.

Bibliofilie v Československu 1918 - 1939. Praha, Spolek českých bibliofilů 2003, 48s., 1 obr. příl., ilustrace v textu.

Setkání s Prahou. Vztahy mezi městem a zahraničními spisovateli a vědci od Petrarky po Steinsbecka. Rkp. 876 s.


Pojednání:

Havlíčkova knihovna. Sborník Národního muzea, roč. 2, 1957, s. 53 - 107.

Zámecké knihovny. In: Knihovna Národního muzea. Průvodce.Praha, NM, s. 122 - 161.

(a Jitka Přerovská) Rilkeana pamětní síně v zámku ve Vrchotových Janovicích. Sborník NM, ř.C, 95 - 108.

Nekatolické tisky 16. století v bludovské zámecké knihovně a jejich vazby. Historická knižní vazba 1963, s. 19 - 41.

K pražskému provedení první české zpěvohry před 200 lety. Sborník NM, ř.C, s. 173 - 188.

Libreta italské opery v Praze v 18. století. Sborník Strahovská knihovna, roč.I.-4, 1966 - 69.

Kalábova knihovna.In: Method Kaláb mistr typograf 1885 - 1963. Brno 1967, s. 89 - 103.

Knihovna Karáskovy galerie. In: A chceš-li, vyslov jméno mé ... Praha, PNP, (1971), s. 22-60 včetně 16 obraz. příloh.

Kronika trojánská a nejstarší prvotisky vytištěné v Čechách. Strahovská knihovna, roč. 11, 1976, s. 160 - 188, obraz. přílohy.

Pražské divadelní tisky v 18. století. In: Divadlo v Kotcích 1737 - 1987, praha, Panorama 1992, s. 266 - 285.

Michael Peterle, přední dřevorytec a tiskař 16. století. Bibliotheca Strahoviensis, roč.l, 1995, s. 107 - 133.

Pražský knikupec Johann Friedrich Rüdiger a jeho nabídka knih v roce 1748. Knihy a dějiny, roč.2, č.1, s. 1 -8.

Libri catenati. Sborník k 80. narozeninám M. Bohatcové. Praha, Knihovna AV ČR, 1999, s. 121 - 147.

Kapitulní knihovna na Vyšehradě. Královský Vyšehrad, II, Praha 2001, s. 281 - 288.